Så ändrar du motiv – och lyfter resultat

Ca 70% av det vi gör styrs av vårt undermedvetna. Därför uppnår man sällan mer än 30-40% förändringseffekt i program där deltagarna ska lära sig nya beteenden; de undermedvetna drivkrafterna är oförändrade.

Men om man i stället fokuserar på att stärka de undermedvetna drivkrafter som vi vet driver toppresultat i en yrkesroll blir hävstången betydligt större, i genomsnitt 66-80%.

Boxdiagram2

Case: Ett finansbolag genomförde två parallella utvecklingsprogram och jämförde resultateffekten med en kontrollgrupp som inte fick någon utveckling alls.