Utbildningen

Under en interaktiv seminariedag hjälper vi dig att bli effektivare och skickligare i att hantera den ”positiva politik” som krävs för att sålla fram, främja och genomföra idéer till nya eller förbättrade produkter, processer eller system.

Du lär dig att

  • Kommunicera dina idéer mer framgångsrikt
  • Identifiera intressenter och utveckla strategier för att få stöd
  • Använda de resurser som krävs för att säkerställa ett effektivt genomförande
  • Öka värdet av dina idéer till organisationen
  • Hantera motstånd mot förändringar
  • Utveckla en plan för att genomföra en viktig förändring i verkligheten

Målgrupp

Programmet riktar sig till innovatörer, specialister, stabspersoner, HR-specialister, produkt- och organisationsutvecklare.

 

Datum:

Kontakta oss för aktuella datum

Plats:

Stockholm

Pris

En dags workshop + förarbete: 990 kr
 exkl moms.

I priset ingår förarbete, workshop, deltagarmaterial, lunch och kaffe.

Kontakta oss