Så ändrar du motiv – och lyfter resultat

Eftersom ca 70% av det vi gör styrs av vårt undermedvetna får det väldigt stor genomslagskraft på resultatet när vi förstärker de motiv som verkligen driver framgång i roller där värdeskapande för kunder är avgörande, tex konsulting och försäljning.

Ofta hör vi verkligt högpresterande säljare nästan viska ”jag är egentligen ingen särskilt bra säljare.” De känner inte att de brinner för sina säljmål. De känner sig inte särskilt bekväma med behovsanalyser och avslutstekniker. Det enda de bryr sig om är att det ska gå bra för deras kunder. Föga förvånande slutar kunderna aldrig köpa av dem.

Boxdiagram4

Case: En grupp lågpresterande säljare ändrade sina motiv. Det ändrade deras fokus från vad de ville sälja till vad kunderna behövde. Effekten på försäljningen syntes inom någon månad.