Utbildningen

InterActive Sales utgår ifrån sekvensen; tankar driver beteenden som skapar resultat.

Under utbildningen får du

  • Uppleva hur dina nuvarande tankemönster påverkar dina beteenden
  • Identifiera vilka områden som har störst potential för utveckling hos dig
  • Utveckla specifika mål för dina nya tankemönster
  • Lära dig att styra om dina tankemönster och därmed börja ändra dina beteenden inom de områden som starkast driver framgång i roller som kräver förtroendefulla kundrelationer och starkt värdeskapande.

Du gör ett unikt, webbaserat test ”the Exercise of Imagination”, som kartlägger din inre motivationsprofil och som ligger till grund för utvecklingen av dina tankemönster. Efter utbildningen har du också ett djupgående, individuellt coachingsamtal med en av Positivelys konsulter för att ordentligt förstå din egen motivprofil och för att lägga upp en plan för din egen utveckling.

 

Målgrupp

InterActive Sales är framför allt anpassad för konsulter och säljare inom relationsfokuserad, värdeskapande försälning.

Mål

Genom att känna och styra dina tankemönster påverkar du indirekt dina beteenden i kritiska kundsituationer. Detta skapar bättre säljresultat, starkare kundrelationer och högre kundnöjdhet.

Datum:

Kontakta oss för aktuella datum

Plats:

Stockholm

Pris

Exercise of Imagination (motivtest): 5,000 kr
3 dagars workshop: 23,000 kr

Djupcoaching med motivstrategi: 6,000 kr

Totalt: 34,000 kr
 


I totalpriset ingår Exercise of Imagination (motivprofiltest), 3 dagars workshop, personligt djupcoachingsamtal, deltagarmaterial, lunch och kaffe 3 dagar.

Kontakta oss