Utbildningen

InterActive Leadership utgår ifrån sekvensen; tankar driver beteenden som skapar resultat. 

Under utbildningen får du

  • Uppleva hur dina nuvarande tankemönster påverkar dina ledarbeteenden
  • Identifiera vilka områden som har störst potential för utveckling hos dig
  • Utveckla specifika mål för dina nya tankemönster
  • Lära dig att styra om dina tankemönster och därmed börja ändra dina ledarbeteenden inom de fyra områden som är mest kritiska för att få ditt team att prestera toppresultat: Leda förändring, fokusera på resultat, engagera medarbetarna och agera med känslomässig intelligens. 

Du gör ett unikt, webbaserat test ”the Exercise of Imagination”, som kartlägger din inre motivationsprofil och som ligger till grund för utvecklingen av dina tankemönster. Efter utbildningen har du också ett djupgående, individuellt coachingsamtal med en av Positivelys konsulter för att ordentligt förstå din egen motivprofil och för att lägga upp en plan för din egen utveckling.

Målgrupp

InterActive Leadership är framför allt anpassad till seniora ledare och mellanchefer som leder andra chefer.

Mål

Genom att känna och styra dina tankemönster påverkar du indirekt dina beteenden i kritiska ledarsituationer. Detta skapar bättre resultat, starkare engagemang och större resultatfokus i ditt team.

Datum:

Stockholm: 16-18 mars, 2015

Plats:

Stockholm

Pris

Exercise of Imagination (motivtest): 5 000 kr
3 dagars workshop: 24 000 kr

Djupcoaching med motivstrategi: 6 000 kr

Totalt: 35 000 kr
 


I totalpriset ingår Exercise of Imagination (motivprofiltest), 3 dagars workshop, personligt djupcoachingsamtal, deltagarmaterial, lunch och kaffe 3 dagar.

Anmäl dig