Utbildningen

Studier i många olika företag visar att de mest framgångsrika personerna inte uppnår sina resultat pga sin personliga effektivitet eller sitt starka resultatfokus. Det som förenar dem är deras förmåga att påverka andra i organisationen. Paradoxalt nog gäller detta även inom områden där tex effektivitet borde vara en avgörande faktor.

Positive Power and Influence® bygger på den s.k. påverkansmodellen – olika tekniker för att påverka andra människor utan att använda sig av formella maktbefogenheter. Modellen utgår ifrån de undermedvetna motiv som driver de allra bästa resultaten i dagens företag men i stället för att försöka styra motiv fokuserar denna utbildning på att använda konstruktiva och positiva beteenden när motivet för påverkan väl har triggats.

Utbildningen Positive Power and Influence® (PPI) utvecklades på Harvard University och ingår fortfarande i MBA-programmet på Harvard Business School. Till dags dato har över 250,000 personer världen över gått igenom utbildningen.

Målgrupp

Positive Power and Influence passar första linjens chefer och de som har ansvar utan formell chefsbefogenhet, tex projektledare och specialister.

Mål

Med teknikerna för positiv påverkan påverkar du utan att använda formell makt, tex när du behöver sälja in idéer och skapa engagemang, få andra att göra det du vill – för att de själva vill, vända "svåra" medarbetare till engagerade lagspelare och skapa resultat men samtidigt vara respekterad och uppskattad i din arbetsroll.

Datum:

22-24 april, 2015Plats:

Stockholm

Pris

3 dagars workshop + förarbete: 23 000 kr

Två uppföljande coachningstillfällen: 4 800 kr


I priset ingår förarbete, 3 dagars workshop, deltagarmaterial, lunch och kaffe 3 dagar.

Boka kursen