Så ändrar du motiv – och lyfter resultat

Eftersom ca 70% av det vi gör styrs av vårt undermedvetna får det väldigt stor genomslagskraft på resultatet när vi förstärker de motiv som verkligen driver framgång i tex ledarrollen.

I våra mätningar har vi också identifierat vad som utmärker de team som presterar allra bäst och vad en ledare kan göra för att stärka närvaron av de krafter som driver ett team eller en hel organisation till riktiga toppresultat.

Boxdiagram3

Case: En global IT-organisation hade stora problem med sina leveranser. Att ändra de ansvariga chefernas undermedvetna tankemönster fick stor effekt på nyckeltalen.