Coaching

Positivelys coachingprogram utgår från nedanstående modell, baserad på många års studier av ledare, säljare, osv med speciellt goda resultat, över ett stort antal länder, branscher och företag.

Hur fungerar motiv?

Diagram1

Motiv driver Beteenden som skapar Resultat

Eftersom ca 70% av en persons beteenden drivs av dennes undermedvetna motiv arbetar vi i vår coaching med att ändra både motiv och beteenden. Varaktigt förbättrade resultat kräver förändringar på bägge dessa nivåer.

Utgångspunkten är den databas vi har byggt upp som tydligt visar vilken motivprofil som driver de mest produktiva beteendena och därmed de bästa resultaten i en viss yrkesroll. Detta skiljer sig väsentligt från många andra coachingprogram som fokuserar på individuellt upplevda behov. Men det är inte säkert att dessa behov är just det som har starkast samband med goda resultat i den rollen.

I vår modell utgår vi från de nuvarande tankemönster personen har och försöker att förändra dessa i riktning mot det vi vet verkligen driver riktigt bra resultat. Vi jobbar så att säga mot facit.

Processen ser normalt ut som följer:

  1. Inse hur dina nuvarande tankemönster påverkar dina beteenden
  2. Identifiera vilka områden som har störst potential för utveckling hos dig
  3. Utveckla specifika mål för dina nya tankemönster
  4. Lära dig att styra om dina tankemönster och därmed börja ändra dina beteenden 

(Många deltagare har redan gått igenom något av våra motivträningsprogram. I annat fall behöver ytterligare coachingmöten läggas till för att uppnå motsvarande slutresultat.)

Målgrupp

Processen är framför allt lämpad för personer där förmåga att påverka, engagera eller på annat sätt interagera med andra människor är en kritisk framgångsfaktor, tex chefer, säljare, konsulter, specialister, osv.

 

Tid

12 veckor, ett möte per vecka.
Kan förlängas efter önskemål.

Plats

Fysiska möten eller telefonmöten

Pris

35,000kr

I priset ingår:

- Exercise of Imagination (motivtest)

- Uppstartsmöte och målformulering

- Veckovisa coachingmöten

- Avslutande möte

Kontakta mig