Utveckla din ledningsgrupp

Article -armen -halv

Ledningsgrupper som presterar resultat på toppnivå över längre tidsperioder utmärker sig både som team och som individer inom fyra områden:

  1. Fokus på resultat
  2. Förmåga att skapa engagemang
  3. Känslomässig intelligens (EQ)
  4. Förmåga att driva förändring 

Men detta är inget de är direkt medvetna om. Deras agerande drivs framför allt av deras undermedvetna motiv. Att utveckla de optimala drivkrafterna för en högt presterande ledningsgrupp är därför inte möjligt genom att enbart jobba med teamaktiviteter fokuserade på självkännedom och att synliggöra gruppdynamik.

Genom att varje ledningsgruppsmedlem förstår sina undermedvetna drivkrafter och hur summan av drivkrafterna påverkar gruppens resultat kan man påverka de faktorer som har störst inverkan på gruppens arbete och på resultatet i den verksamhet som gruppen ansvarar för.

Kontakta mig