Faktablad

Större genomslag för specialister

Hur får man gehör för sina idéer, utan att ha positionell makt?
Under en interaktiv seminariedag hjälper vi dig att bli effektivare och skickligare i att hantera den ”positiva politik” som krävs för att sålla fram, främja och genomföra idéer till nya eller förbättrade produkter, processer eller system.

LADDA NER

Positive Power & Influence

Att kunna påverka andra utan att använda formell makt är nyckeln till framgång i många yrkesroller. Med teknikerna för positiv påverkan kan du sälja in idéer, skapa engagemang och resultat men samtidigt vara respekterad och uppskattad i din arbetsroll.

Ladda ner

InterActive Leadership

InterActive Leadership lyfter fram de undermedvetna drivkrafter som verkligen hjälper dig till framgång i ledarrollen. Genom att känna och styra dina tankemönster påverkar du indirekt dina beteenden i kritiska ledarsituationer.

Ladda ner