Medarbetarundersökningar

Article -armen -halv

The Organizational Culture Survey bygger på studier av team som presterar resultat på toppnivå. I utvecklingen av undersökningen valde man ut de 46 frågor där svaren hade starkast koppling till om teamet presterade toppresultat eller inte. 

Genom att testa ditt team, eller hela din organisation, kan du med väldigt stor tillförlitlighet fastställa på vilken nivå prestationen ligger idag. Och med våra data om vad som driver toppresultat kan du välja just de förändringsaktiviteter som gör mest skillnad för ditt teams resultat. 

Och det är enkelt att mäta framgång. Förbättrade resultat i en ny undersökning betyder statistiskt sett att verksamhetsresultaten förbättras inom 6-9 månader.

Kontakta mig