Management

Vi har följt ledare och deras team under många år för att hitta den bakomliggande orsaken till att vissa lyckas så bra. Det visar sig att en avgörande skillnad mellan de med toppresultat och de med
genomsnittliga resultat ligger i personernas undermedvetna drivkrafter, sk motiv.

Framgångsrika ledare kan bete sig väldigt olika men de underliggande motiven till varför de gör som de gör, fattar beslut som de gör, osv, är väldigt lika. Om dessa motiv kan synliggöras kan de också relativt enkelt ändras. Och förändringarna ger större och varaktigare effekt än vad man uppnår med traditionell, beteendefokuserad ledarutveckling.

Därför bygger all vår utveckling av team och individer på att utveckla deras motiv, för att därigenom indirekt påverka beteenden och beslutsfattande för verkliga toppresultat.

Så påverkas resultatet efter motivträning

Detta kan vi göra för dig:

Ledarutbildning

för dig själv och för ledarna i din organisation för att ni ska komma närmre ”idealprofilen” för ledares drivkrafter.

Coachingprogram

Utveckling mot samma ”idealprofil” fast med individuella coachingmöten i stället för utbildning i grupp.

Tester

Testa ditt team, ledningsgrupp, etc. för att mäta närvaron av de faktorer som driver de allra bäst presterande teamen. Eller testa nästa ledarkandidat innan du anställer.

 

Utveckla din ledningsgrupp

eller andra team för att lyfta fram de krafter som är allra viktigast i ett högpresterande team.

Skapa en företagskultur

med resultatfokus, ansvarstagande och förmåga att balansera kostnadsfokus med affärsutveckling.