Tester

Article -greenbox -halv

Vår forskningsmodell hjälper oss att mäta vad som gör de som presterar allra bäst så framgångsrika. Efter en studie av din säljorganisation, där vi på mycket detaljerad nivå kan avgöra på vilket sätt de bästa säljarna skiljer sig mest från de genomsnittliga, har vi en unik faktabas för din verksamhet, som kan ligga till grund för:

Utveckling

Fokusera på rätt saker för att göra genomsnittssäljarna till toppsäljare.

Kultur

Skapa en kultur som uppmuntrar stolthet, målfokus och gemensamt ansvarstagande.

Urval

Identifiera de rekryteringskandidater som har störst sannolikhet att bli toppresterare.

Coaching

Bygg interna coachingnätverk där de bästa kan coacha de andra på de saker som verkligen gör skillnad.

 

Resultatet blir varaktiga förbättringar i resultat, kundnöjdhet och medarbetartillfredsställelse.

Kontakta mig