Utbildningar

Vi har genom åren gjort ett stort antal studier där vi har jämfört de undermedvetna drivkrafterna (motiven) hos de allra bäst presterande individerna i en yrkesroll med motiven hos de som presterar genomsnittligt. Ibland kan över 90% av de bästa ha en motivprofil som övriga nästan helt saknar.

Därför bygger alla våra utbildningsprogram på att lyfta fram de motiv som verkligen driver resultat i en specifik roll. Vi gör det på olika vis beroende på vilken roll utbildningen är anpassad för.

Större genomslag för specialister

Hur gör du för att få genomslag för dina idéer? Många specialister stångar sig blodiga i sina försök att nå fram med förslag som gynnar företaget eller organisationen.

InterActive Leadership

Lyft fram de undermedvetna drivkrafter som verkligen hjälper dig till framgång i ledarrollen

InterActive Sales

Lyft fram de undermedvetna drivkrafter som verkligen hjälper dig till framgång i dina kundrelationer, som konsult eller säljare.