Artiklar

Power is the Great Motivator, av David McClelland & David Burnham

Denna klassiska, prisbelönade artikel av två professorer vid Harvarduniversitetet, är en av de allra mest nerladdade från Harvard Business Review genom alla tider. Den visar att de allra flesta framgångsrika ledare och chefer har samma undermedvetna tankemönster, nämligen en dominans i motivet påverkan (nPower). 

Köp och ladda ner

Inside the mind of the word class leader, av David Burnham

De som verkligen lyckas att skapa företagsmiljöer där medarbetarna känner hög tillfredsställelse och arbetsmoral, samtidigt som företaget genererar positiva ekonomiska vinster i översta kvartilen, har till 90 procent en gemensam motivprofil. David Burnham döpte den till InterActive Power, och han har i många mindre studier de senaste 10 åren kunna bekräfta att sambandet är blir allt starkare.

Ladda ner

Några trender från ASTD:s internationella utbildningskonferens, maj 2012, av Anders Kinding, Positively Group

Intresset för forskningen kring vårt tänkande och vad som sker undermedvetet i våra hjärnor var stort på årets konferens för American Society of Training and Development. Anders Kinding från Positively Group rapporterar från världen största utbildningskonferens.

Ladda ner