Teamkultur

Article -ladyred -halv

En säljkultur som primärt fokuserar på sina säljmål, produkter och sin säljprocess presterar statistiskt sett oftast strax över eller under genomsnittet.

Med våra data kring samspelet mellan människors inre motivation och deras resultat kan vi i stället bygga en kultur som lyfter fram just de drivkrafter som verkligen driver resultat hos konsulter och säljare.

Syfte

Varför finns vi till? Vad vill vi uppnå? Hur kan vi bäst skapa värde för våra kunder? Vad kommer göra oss stolta?

Kultur

Definiera hur konsulter, säljare och andra viktiga intressenter upplever normer och förväntningar inom företaget.

Nuläge

Definiera exakt vad vi kommer att premieras för (belöningar) och hur vi förväntas agera när vi ska uppnå våra mål (förväntade beteenden).

Utfall

Vad är våra mål och hur mäter vi framgång?

Kontakta mig