Om Positively

Vad gör vi?

Vi hjälper våra kunder att lyfta fram de undermedvetna drivkrafter som, enligt våra studier och enligt empirisk forskning, skapar meningsfulla toppresultat i specifika yrkesroller.

Varför gör vi det?

Vår vision är att varje individs och organisations arbete gör skillnad, på ett sätt som skapar mening för dem själva och för deras kunder. 

I allt vi gör försöker vi leva efter dessa enkla principer:

  1. Vi fokuserar på att skapa resultat som ger mening till våra kunder och till oss själva och vi tar tid att känna oss stolta när vi har lyckats uppnå det.
  2. Vi möter alla vi arbetar med som jämlikar. Vi erkänner deras behov och försöker att förstå hur de tänker och känner. 
  3. Vi fokuserar på resultat som ger mening, inte på oss själva. Var och en av oss tar ansvar för sina personliga reaktioner och åsikter.
  4. Vi låter dem som är ansvariga fatta besluten och vice versa. Vi förutsätter att varje lösning utvärderas förutsättningslöst och att en enskild persons lösning inte nödvändigtvis är bättre eller sämre än någon annans.
  5. Vi bejakar komplexitet och uppskattar de mängder av infallsvinklar som finns i varje uppgift och känsla.
  6. Vi ser misstag som en oundviklig och hanterbar konsekvens av framgångsrik utveckling.

Vår historia

Företaget grundades 1963 som Aktiebolaget Inlärningsmaskiner. Under många år var vi en del av Studentlitteratur och jobbade med ett brett utbud av utbildningar inom allt från verksamhetsutveckling till kommunikation. Då hette vi Utbildningshuset. En av storsäljarna var utbildningen ”Kvalitet till er tjänst”, som uppskattningsvis 600,000 personer gick igenom på 1980-1990-talet.

Under 2000-talet koncentrerar vi successivt verksamheten till färre områden och vi inleder vårt samarbete med Professor David Burnham (Harvard University) kring hans forskning om undermedvetna motiv i olika yrkesroller. 

Sedan 2011 är vi ett självständigt bolag, utan koppling till Studentlitteratur. All vår verksamhet utgår ifrån att hjälpa företag och individer att lyfta fram de motiv som vi vet driver de bästa resultaten i olika roller.

 

Våra uppgifter

Positively Group AB
 

Telefon vxl: 08-411 8441

Mäster Samuelsgatan 60, 8e våningen
111 21 Stockholm

Box 5012
200 71 Malmö 

Organisationsnummer: 556086-6393
VAT nr: SE556086639301

Bankgiro: 5011-6524