Human Resources

För många i Learning & Development har 70 20 10-modellen blivit norm. Det ställer stora krav på att den formella utbildningen verkligen är hårt fokuserad på det som skapar affärsnytta.

Våra studier av vad som driver toppresultat i olika yrkesroller visar på ett starkt samband mellan undermedvetna drivkrafter, motiv, och uppnådda resultat. Ändrar man dessa drivkrafter i rätt riktning blir hävstången stor i förändrade beteenden och förbättrade resultat.

Traditionell, beteendefokuserad utbildning lämpar sig däremot bäst när det handlar om problemlösande, planering och logiska resonemang.

En optimal fördelning inom 70 20 10 modellen vore därför att lägga motivträning inom de 10 och göra 70/20 mer beteendefokuserat.

Så påverkas resultatet efter motivträning

Detta kan vi göra för dig:

Utbildning

för ledare, specialister, säljare, high potentials, osv i din organisation för att komma närmre ”idealprofilen” för drivkrafter i den rollen.

Coachingprogram

Utveckling mot samma ”idealprofil” fast med individuella coachingmöten i stället för utbildning i grupp. 

Urval

Öka träffsäkerheten i dina rekryteringar genom att mäta kandidatens undermedvetna drivkrafter och jämföra med idealprofilen för motsvarande yrkesroll.

 

Utveckla ledningsgrupp

eller andra team för att lyfta fram de krafter som är allra viktigast i ett högpresterande team.

Medarbetarundersökningar

som jämför den upplevda kulturen med den typ av kultur som driver de allra bäst presterande teamen. Och visar vad du gör åt skillnaderna.