Whitepapers

Därför får de bästa HR-specialisterna så stort genomslag i sina företag

Dilemmat är bekant för specialister i många företag: Det krävs av mig att jag ska uppnå vissa mål men för att göra det är jag beroende av andra, som jag inte har någon bestämmanderätt över. Ibland är jag kanske till och med beroende av seniora ”stakeholders” som inte tycker att mitt arbetsområde är prioriterat.

LADDA NER

Några väsentliga insikter för att lyckas som ledare

I alla företag och organisationer finns det några ledare som avviker positivt från de övriga. Det är personer som verkar vara utvalda för sitt jobb, som år efter år lyckas med vad de företar sig, som har nöjda medarbetare och som når och överträffar budgeten. Varje år.

Vad ligger bakom dessa exceptionella chefspersoner? Kan vi förstå dessa mekanismer, så kan vi kanske lära ut dem till fler och på så sätt få en ännu bättre och mer framgångsrik chefsgrupp hos oss.

LADDA NER

Achieving Lasting Results Through Leadership Training

Ett traditionellt utformat ledarskapsprogram har endast 30-40% sannolikhet att lyckas. David Burnham, Prof em i socialpsykologi vid Harvard University, förklarar de bakomliggande orsakerna till detta och förslår ett alternativ angreppssätt där sannolikheten till framgång är betydligt högre.

Ladda ner