Utbildning

Whitepapers

Därför får de bästa HR-specialisterna så stort genomslag i sina företag

Dilemmat är bekant för specialister i många företag: Det krävs av mig att jag ska uppnå vissa mål men för att göra det är jag beroende av andra, som jag inte har någon bestämmanderätt över. Ibland är jag kanske till och med beroende av seniora ”stakeholders” som inte tycker att mitt arbetsområde är prioriterat.

LADDA NER

Achieving Lasting Results Through Leadership Training

Ett traditionellt utformat ledarskapsprogram har endast 30-40% sannolikhet att lyckas. David Burnham, Prof em i socialpsykologi vid Harvard University, förklarar de bakomliggande orsakerna till detta och förslår ett alternativ angreppssätt där sannolikheten till framgång är betydligt högre.

Ladda ner

Faktablad

InterActive Leadership

InterActive Leadership lyfter fram de undermedvetna drivkrafter som verkligen hjälper dig till framgång i ledarrollen. Genom att känna och styra dina tankemönster påverkar du indirekt dina beteenden i kritiska ledarsituationer.

Ladda ner

Tips & länkar

Kompetensmässan 2014

Välkommen att ladda ner vår presentation från Psykologiska kompetenser 2014. Här hittar du också mer information, tips om gratis webinarier, osv.

Läs mer

 

Human Motivation, av David McClelland

Detta är ett standardverk om forskningen som ledde fram till insikterna om vilken betydelse våra motiv har för våra handlingar och våra resultat. En gedigen och akademisk genomgång av över 40 års teori och forskningsstudier av en av motivationspsykologins stora pionjärer.

Till bokhandeln

Artiklar

Inside the mind of the word class leader, av David Burnham

De som verkligen lyckas att skapa företagsmiljöer där medarbetarna känner hög tillfredsställelse och arbetsmoral, samtidigt som företaget genererar positiva ekonomiska vinster i översta kvartilen, har till 90 procent en gemensam motivprofil. David Burnham döpte den till InterActive Power, och han har i många mindre studier de senaste 10 åren kunna bekräfta att sambandet är blir allt starkare.

Ladda ner