Företagskultur

Article -ladyred -halv

Med våra data kring samspelet mellan människors inre motivation och deras resultat kan vi bygga en företagskultur som lyfter fram just de drivkrafter hos medarbetarna som verkligen driver resultat. Vi fokuserar på: 

Syfte

Varför finns vi till? Vad vill vi uppnå? Hur kan vi bäst skapa värde för våra kunder? Vad kommer göra oss stolta?

Kultur

Definiera hur medarbetarna och andra viktiga intressenter upplever normer och förväntningar inom företaget.

Nuläge

Definiera exakt vad vi kommer att premieras för (belöningar) och hur vi förväntas agera när vi ska uppnå våra mål (förväntade beteenden.)

Utfall

Vad är våra mål och hur mäter vi framgång?

 

Vilka drivkrafter som företagskulturen triggar har en avgörande betydelse för resultatet. Om rätt drivkrafter ökar i ett team, enligt vår Organizational Culture Survey, vet vi att en förbättring av verksamhetsresultaten följer inom 6-9 månader beroende på affärscykel.

Kontakta mig