Urval

Article -lappar -halv

The Exercise of Imagination är ett sk projektivt test av en persons undermedvetna drivkrafter. Kopplat med en personlig intervju ger det möjlighet att jämföra en rekryteringskandidats drivkraftsprofil med den profil som vi vet driver de allra bäst presterande konsulterna och säljarna.

Med den informationen kan du inte bara förutse på vilken nivå kandidaten kommer att prestera, du kan också fokusera framtida utveckling på rätt områden och avgöra hur väl kandidaten kommer att kunna anpassa sig till gruppens eller företagets kultur.

Kontakta mig