Tester

Article -lappar -halv

The Organizational Culture Survey bygger på studier av team som presterar resultat på toppnivå. I utvecklingen av undersökningen valde man ut de 46 frågor där svaren hade starkast koppling till om teamet presterade toppresultat eller inte. 

Genom att testa ditt team, eller hela din organisation, kan du med väldigt stor tillförlitlighet fastställa på vilken nivå prestationen ligger idag. Och med våra data om vad som driver toppresultat kan du välja just de förändringsaktiviteter som gör mest skillnad för ditt teams resultat. 

The Exercise of Imagination mäter en persons undermedvetna drivkrafter, sk motiv. Genom att testa rekryteringskandidater får du detaljerad information om hur väl kandidaternas motiv stämmer överens med den profil som utmärker 90% av de bäst presterande cheferna.

Kontakta mig