Coaching

Tips & länkar

Kompetensmässan 2014

Välkommen att ladda ner vår presentation från Psykologiska kompetenser 2014. Här hittar du också mer information, tips om gratis webinarier, osv.

Läs mer

 

Nine Things Successful People Do Differently, av Heidi Grant Halvorson

Heidi Grand Halvorson, professor i psykologi vid Leheigh University, beskriver nio beteenden som hon observerat bland framgångsrika människor. Bland annat har hon visat att om man försätter sig i en speciell sinnesstämning (”be-better mindset”) så påverkar detta, omedvetet, resultatet i en positiv riktning.

Till bokhandeln