Tester och undersökningar

Tips & länkar

Human Motivation, av David McClelland

Detta är ett standardverk om forskningen som ledde fram till insikterna om vilken betydelse våra motiv har för våra handlingar och våra resultat. En gedigen och akademisk genomgång av över 40 års teori och forskningsstudier av en av motivationspsykologins stora pionjärer.

Till bokhandeln

Artiklar

Power is the Great Motivator, av David McClelland & David Burnham

Denna klassiska, prisbelönade artikel av två professorer vid Harvarduniversitetet, är en av de allra mest nerladdade från Harvard Business Review genom alla tider. Den visar att de allra flesta framgångsrika ledare och chefer har samma undermedvetna tankemönster, nämligen en dominans i motivet påverkan (nPower). 

Köp och ladda ner

Inside the mind of the word class leader, av David Burnham

De som verkligen lyckas att skapa företagsmiljöer där medarbetarna känner hög tillfredsställelse och arbetsmoral, samtidigt som företaget genererar positiva ekonomiska vinster i översta kvartilen, har till 90 procent en gemensam motivprofil. David Burnham döpte den till InterActive Power, och han har i många mindre studier de senaste 10 åren kunna bekräfta att sambandet är blir allt starkare.

Ladda ner