De bästa gör skillnad, de andra försöker tjäna pengar

Article -armen -halv

Företaget Oticon tillverkar hörapparater och hamnade för ett antal år sedan i allvarlig ekonomisk kris. Då genomförde man ett omfattande förändringsprogram. I stället för att försöka vara ”ledande i hörapparatsteknologi” blev den nya visionen att ”hjälpa människor att leva som de vill, med den hörsel de har.” De närmsta nio åren ökade försäljningen med i genomsnitt 21 % per år, långt mer än marknaden, och vinsten steg med 40 % per år. Redan 5 år efter att Oticon slutade fokusera på att vara ledande på hörapparatsteknologi var de, just det, branschledare.

Vi har studerat företag, ledare, säljorganisationer världen över i mängder av branscher under många år och det är dags att på allvar slå hål på myten om vad som gör företag framgångsrika. De företag som har bäst tillväxt, lönsamhet och högst värdering är paradoxalt nog inte de som primärt drivs av dessa mål, utan i stället de som prioriterar att åstadkomma något verkligt meningsfullt. Meningsfullt för de anställda men framför allt meningsfullt för kunder och brukare. Något att vara stolt över! Kraften i denna inre motivation motiverar och fokuserar organisationen till att skapa kundvärden som andra företag inte kan mäta sig med. Att hjälpa fler svenska företag att uppnå detta gör vårt jobb på Positively meningsfullt.