De bästa har motiv som andra saknar

Boxdiagram2

Många traditionella utbildnings- och förändringsprogram säger till oss att det inte finns några bra eller dåliga typer. Alla är likvärdiga. Lär känna dig själv, använd dina styrkor och fila på dina svagheter så kan du lyckas oavsett vilken typ av person du är.

Våra data, från många års studier av företag och individer över hela världen, säger annorlunda. Tittar man på människors undermedvetna drivkrafter, sk motiv, så kan de som presterar de allra bästa resultaten ha en typ av motiv som övriga nästan helt saknar. På motivnivå kan vi alltså sätta väldigt tydliga mål för utveckling av team och individer, baserat på sambanden mellan motiv och prestation hos flera miljoner testade personer.

Runt 70% av människors beteenden styrs av undermedvetna motiv. Med Positivelys unika (faktiskt) metodik kan du ändra dessa motiv, och vi har också data som visar vad du bör ändra till för att nå bästa resultat. På så vis uppnår du ganska dramatiska resultatförbättringar. Här är ett exempel från ett stort, globalt företag, som delade in seniora ledare i tre grupper och lät två av grupperna gå igenom två olika typer av utvecklingsprogram. Efter ett år mätte man förändringen av ledarnas individuella nyckeltal.