”Kursen var jättebra – fast jag minns inte så mycket av den”

Boxdiagram5

Studier visar att traditionell utbildning, fokuserad på självinsikt och ändrade beteenden, endast uppnår 10-30% långvarig förändring hos deltagarna. Det låter lite men är egentligen inte så konstigt när man ser på vad som verkligen driver människors beteenden. Ungefär 70% av det vi gör drivs av tankemönster i vårt undermedvetna, som vi av naturliga skäl är helt omedvetna om. Och många studier visar att det inte finns någon koppling alls mellan de medvetna och undermedvetna tankemönster som tillsammans driver våra handlingar.

Så hur mycket vi än försöker att medvetet ändra oss, är sannolikheten stor att de starka drivkrafterna i vårt undermedvetna förblir oförändrade och att vi snart är faller tillbaka i våra gamla mönster.

Sambandet mellan undermedvetna drivkrafter, sk motiv, och resultat i olika roller är däremot mycket starkt. I studier av olika yrkesroller har över 90% av de bäst presterande individerna en typ av motiv som övriga nästan helt saknar. Och om man synliggör motiven kan de också ändras, vilket ger snabba och långvariga resultatförbättringar. Fokus på undermedvetna motiv är grunden för alla Positivelys program för att förändra individer, team och hela organisationer.